logorucola04

In de buurt

Ook in de omgeving van onze volkstuinvereniging is van alles te doen.

ANV Noorderpark

ANV Noorderpark logo De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. De ANV Noorderpark heeft als doel om de landschappelijke, economische, ecologische en cultuurhistorische waarden in het gebied te vergroten. VTV De Doordouwers (Tammo Hoeksema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) is lid van de ANV Noorderpark.

Meer informatie: 

Moeras- en stinzenplantentuin

'Tuin' van 8000 m2 met zeldzame trilveenvormende planten zoals krabbescheer, slangewortel en moerasvaren. Ook zijn er diverse biotopen met kalk- en humusminnende stinzenplanten (ingeburgerde exotische bol-, knol- en wortelstokgewassen). In de tuin komen verder zeldzame moerasplanten voor als het vleesetende blaasjeskruid en veel wilde orchideeën. Eigenaar/ecoloog)Wim Baas geeft ter plaatse advies.

Elke laatste zaterdag van februari t/m september. Tevens geopend de 2e zaterdag van maart (vroege stinzenplanten) en van juni (hoofdbloei wilde orchideeën). Open van 10-17 uur, toegang gratis.
Tuiningang: Kerkdijk 132
 3615  BJ Westbroek. Eenzijdig parkeren aan weilandzijde tegenover de tuiningang. Telefoon 0346-281485. Bron: bezoekmijntuin.nl

Andere Utrechtse tuinverenigingen

Tuinvereniging Abstede
Volkstuinen Anders Bezig Zijn
Volkstuindersvereniging Briljant
Vereniging Ecologische Tuinenpark De Driehoek
Vereniging Volkstuinencomplex Flora’s Hof
Amateurstuindersvereniging De Groene Lunet
Amateurtuindersvereniging De Hoge Weide
Amateurtuindersvereniging Nijevelt
Ekologische Tuiniervereniging De Nijvere Pier
Tuinenpark Ons Buiten
Amateurtuindersvereniging Ons Genot
Amateurtuindersvereniging De Pioniers
Amateurtuindersvereniging Stadion
Amateurtuindersvereniging Utrecht-Zuid