logorucola04

Leden

De vereniging huurt de grond van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, we zijn dus onderdeel van het Noorderpark. Tevens ligt het in een waterwingebied. Met ondertekening van de gebruikersovereenkomst heeft u zich verbonden aan de regels en statuten van de vereniging.

Plannen voor de bouw van een huisje of kas moeten van tevoren met een tekening worden ingediend bij het bestuur. Op een halve tuin is een huisje niet toegestaan, wel een kist van max. 1 meter hoog voor gereedschap.

Voor de gebruikersgelden krijgt u in het begin van het jaar een factuur. Heeft u een u-pas, kunt u korting krijgen.

Een nieuwe tuinder betaalt borg voor de tuin en voor de sleutel(s). De borg voor een hele tuin is €150, €75 voor een halve tuin en €50 voor een sleutel van het toegangshek. Als de tuin goed onderhouden is, wordt de borg bij de opzegging teruggegeven na een inspectie van de tuin. Opzeggen dient te gebeuren voor 1 december.

Indien u veel bezoek krijgt, verzoeken wij u het bezoek te laten parkeren aan de Gageldijk en niet op ons parkeerterrein.

Alle leden dienen vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging om de kosten laag te houden en sociale samenhang te versterken. Zie de Projectgroepen voor uitleg hierover.