logorucola04

WC

Gewone WC's: gevaar voor mens en dier

Een WC die loost in de bodem of in de sloot, vormt (zeker in een moestuin) een gevaar voor de gezondheid. Daarom zijn deze WC's streng verboden.

Het is wel toegestaan een chemisch toilet te plaatsen, mits de inhoud daarvan in het riool wordt geloosd (dus niet in de sloot!). Dit betekent dat je de inhoud van het chemisch toilet mee naar huis moet nemen en thuis via de WC moet wegspoelen.