logorucola04

Bomen kappen of snoeien

Voor een kapvergunning wordt de volgende werkwijze aangehouden:

Voor iedere boom vanaf een bepaalde dikte is een kapvergunning nodig, ook als deze op een individuele tuin op het boom doorsnedetuinenpark staat.

Er is geen vergunning nodig als:
  • De boom jonger is dan 50 jaar.
  • De boom een stamdoorsnede heeft van minder dan 15 cm. De stamdoorsnede wordt gemeten op 130 cm van de voet van de stam (maaiveld).

Een kapvergunning voor een boom op een tuin dient in principe door de de gebruiker (na overleg met het bestuur) te worden aangevraagd en betaald.

Op grond van artikel 8 van de Vogelwet 1936 is het niet toegestaan in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) bomen waarin zich nesten en of broedsels bevinden van vogels, te kappen of te snoeien.