logorucola04

Vertrouwenscommissie

De vertrouwens- en/of klachtencommissie is in te schakelen bij bemiddeling tussen conflicten.

Dit is bij conflicten tussen leden onderling als ze er samen niet uitkomen.

Als er vertrouwelijk een probleem gemeld moet worden. Of bij een conflict tussen lid en bestuur.

In deze commissie zitten:
T. Heesen, B37/38
M. Erdogan, D11
A. Loukili, C21
E. van der Weij, C43/44
K. Chikhi, C14

Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. naar de commissie:

In de mail je naam en je tuinnummer vermelden.


Ledenvergaderingen

Er is in het voor- en najaar een algemene ledenvergadering (ALV). Hierbij worden onderwerpen behandeld waar door alle leden een besluit over dient te worden genomen.

De vereniging


voorjaar09 wolken 300

Volkstuinvereniging ‘De Doordouwers’ is een volkstuinvereniging in Utrecht. Er zijn ongeveer 130 tuinen van diverse groottes. Het complex is te vinden aan de Gageldijk in Overvecht. Het bevindt zich in een gebied aan de noordoostelijke rand van de stad dat wordt beheerd door het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
 
De vereniging is op 7 mei 1999 opgericht door een aantal tuinders van een ander complex dat ontruimd moest worden. Omdat het vinden en verkrijgen van een nieuw complex behoorlijk veel voeten in de aarde had is gekozen voor de naam ‘De Doordouwers’. Zonder deze doordouwers zouden de tuinen er niet zijn!