logorucola04

Maaien

Maaien gebeurt alleen nog maar op de paden. Maaien van de tuin wordt niet meer centraal geregeld.

Een bedrijf maait regelmatig de paden, zodat deze begaanbaar blijven en het onkruid zich niet kan verspreiden. Wil je er voor zorgen dat de paden vrij blijven van obstakels om het maaien zo makkelijk mogelijk te maken?